• +48 502 21 31 22

Co piąty Polak boi się, że Ukrainiec zabierze mu pracę

40% ankietowanych obawia się, że napływ pracowników ze wschodu może obniżyć tempo wzrostu wynagrodzeń.

Co piąty Polak boi się, że Ukrainiec zabierze mu pracę

Co piąty Polak ma negatywny stosunek do Ukraińców. Pogorszenie nastawienia to konsekwencja kilku czynników, m.in. przedłużającej się wojny i pomocy, a także wyzwań makroekonomicznych takich jak wysoka inflacja.

– Agresja Rosji na Ukrainę spowodowała niesamowity zryw serca milionów Polaków, którzy chętnie udzielali pomocy uchodźcom. To dowód bezprecedensowej solidarności społecznej i empatii. Jednak wraz z upływem czasu entuzjazm naszych rodaków zaczął maleć, zwłaszcza że jednocześnie Polacy musieli mierzyć się z wysoką dynamiką sytuacji gospodarczej w kraju, w tym inflacją czy wysokimi stopami procentowymi. Zwiększone koszty życia, a także obawy dotyczące własnej sytuacji finansowej, odbiły się na stosunku do Ukraińców. Mocniej dostrzegamy w nich konkurencję na rynku pracy i obawiamy się ich wpływu na tempo wzrostu wynagrodzeń. Jednak od razu warto podkreślić, że w przypadku zabierania pracy dotyczy to mniejszości naszego społeczeństwa. Mamy bowiem świadomość, że Ukraińcy głównie wypełniają luki tam, gdzie o pracowników jest trudno – wskazuje Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy, założyciel Personnel Service.

„Barometr Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wskazuje na zmianę nastrojów społeczeństwa w podejściu do Ukraińców. Co piąty Polak wykazuje do nich negatywny stosunek. Neutralnie o swoich wschodnich sąsiadach myśli 38%, jednak to o 8 p.p. mniej niż w zeszłej edycji badania zrealizowanej w marcu 2023 r. Natomiast pozytywny stosunek do Ukraińców deklaruje prawie co trzeci respondent. Największy odsetek negatywnego nastawienia do uchodźców występuje wśród osób w wieku 25-34 lata (20%), podczas gdy osoby powyżej 55. roku życia wykazują głównie nastroje pozytywne (31%).

Część Polaków ma obawy dotyczące wpływu pracowników z Ukrainy na rynek pracy. 69% nie boi się utraty pracy na rzecz Ukraińców, przeciwnego zdania jest 22% respondentów. Obawy są największe w najmłodszych grupach wiekowych – wskazuje tak 17% wśród osób w wieku 18-24 lat i 15% w grupie 25-34 lat. Dodatkowo rosną obawy związane z Ukraińcami w kontekście tempa wzrostu wynagrodzeń. 40% ankietowanych obawia się, że napływ pracowników ze wschodu może je obniżyć. 32% nie podziela tych przewidywań.

– W obliczu pogarszających się nastrojów do uchodźców warto skoncentrować siły na edukacji społecznej. Istotne jest wyjaśnianie korzyści płynących z różnorodności w środowisku pracy. Tym bardziej, że ciągle mamy do czynienia z brakiem pracowników. Zatem niwelowanie nieporozumień oraz budowanie świadomości na temat pozytywnych aspektów migracji mogą być kluczowe w tworzeniu bardziej zintegrowanego społeczeństwa. To też jedno z głównych wyzwań stojących przed osobami, które tworzą nową politykę migracyjną, tak potrzebną w naszym kraju – podsumowuje Krzysztof Inglot.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka