• +48 502 21 31 22

Połowa uchodźców z Ukrainy chciałaby podjąć pracę w Polsce

27% ukraińskich uchodźców deklaruje, że zostanie w Polsce, nawet jeśli wojna w ich kraju się skończy.

Połowa uchodźców z Ukrainy chciałaby podjąć pracę w Polsce

71% Ukraińców przyznaje, że utrzymuje się z własnych środków, a 44% uznaje swoją sytuację materialną za średnią. 27% ukraińskich uchodźców deklaruje, że zostanie w Polsce, nawet jeśli wojna w ich kraju się skończy. To wyniki najnowszego badania ARC Rynek i Opinia.

71% badanych Ukraińców pochodzi z obwodów, które zostały dotknięte bezpośrednimi działaniami wojennymi. Większość uchodźców to mieszkańcy średnich i dużych miast. 39% całej badanej grupy stanowią mieszkańcy największych miast – powyżej 500 tys. mieszkańców. 36% osób przybyło z terenów, które obecnie w znacznym stopniu zostały zniszczone lub znajdują się pod okupacją.

Zdaniem autorów badania skala zniszczeń w miejscu zamieszkania może mieć wpływ na deklaracje dotyczące powrotu do kraju po zakończonej wojnie. 58% uchodźców planuje pozostanie w naszym kraju, jeśli działania wojenne będą nadal prowadzone w ich ojczyźnie. Ponadto ponad 1/5 badanych planuje zostać w Polsce nawet w sytuacji zakończenia wojny.

Z badania wynika, że chęć pozostania w Polsce nawet po wojnie jest większa wśród osób z najmłodszych grup wiekowych. W grupie od 18 do 24 lat odsetek ten wynosi 30%, natomiast w grupie od 24 do 34 lat – 26%. Odsetek uchodźców, którzy nawet w sytuacji zakończenia wojny chcą pozostać w Polsce, jest też wyższy w grupie osób pracujących – wynosi on 30%.

Badanie pokazało, że 83% uchodźców z Ukrainy nie pracuje, jednak ponad połowa (54%) chciałaby podjąć pracę. – Pierwszą barierą wejścia na rynek pracy jest brak znajomości języka polskiego. Ta bariera może niedługo zniknąć, gdyż 78% Ukraińców, którzy nie znają języka polskiego, mają zamiar się go uczyć lub już się go uczą – czy to samodzielnie, czy z nauczycielem w grupie lub indywidualnie – zauważyli autorzy badania.

Drugą barierą jest opieka nad dziećmi. Niemal połowa uchodźców biorących udział w badaniu przybyła do Polski z nieletnimi dziećmi. Dlatego udostępnienie szkół i przedszkoli dla dzieci uchodźców — co już ma miejsce — może pozytywnie wpłynąć na poziom zatrudnienia rodziców, głównie matek, ponieważ to kobiety stanowią 91% wszystkich uchodźców przybyłych do naszego kraju.

71% Ukraińców deklaruje, że utrzymuje się w Polsce z własnych środków. – W przypadku znalezienia zatrudnienia ten odsetek może istotnie wzrosnąć. Niemal taki sam odsetek deklaruje, że korzysta z pomocy materialnej rodzin, u których mieszkają (21%), jak i z pomocy państwa polskiego (18%) – przekazano. Z kolei po 16% deklaruje, że korzysta z pomocy swojej rodziny mieszkającej w Polsce oraz organizacji pomocowych.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobe artykuły

Wyszukiwarka