• +48 502 21 31 22

Nowy serwis internetowy do obsługi cudzoziemców. Новий сайт для іноземців

Dzięki nowemu portalowi cudzoziemcy mogą m.in. wypełnić on-line formularze wniosków m.in. o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały. Завдяки новому порталу іноземці можуть напр. заповнити онлайн-форми заявки, напр. на дозвіл на тимчасове або постійне проживання.

Nowy serwis internetowy do obsługi cudzoziemców. Новий сайт для іноземців

Urząd do Spraw Cudzoziemców uruchomił nowy serwis internetowy do obsługi cudzoziemców. Portal umożliwia m.in. przesłanie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czy uzyskanie informacji na temat procedur migracyjnych. Przez Moduł Obsługi Spraw można też m.in. wypełnić formularze w intuicyjnym kreatorze i poprawne przygotować dokumenty. Strona jest dostępna w siedmiu wersjach językowych.

Dzięki nowemu portalowi obcokrajowcy mogą wypełnić on-line formularze wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały oraz przesłać je do właściwego wojewody. Po przesłaniu wniosku w Module Obsługi Spraw obecnie konieczne jest jego wydrukowanie, podpisanie i przedstawienie wersji papierowej w trakcie osobistej wizyty w urzędzie wojewódzkim. W przyszłości jednak portal zapewni w pełni możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej.

Wypełniając elektroniczny formularz wniosku w Module Obsługi Spraw, tam, gdzie jest to możliwe, cudzoziemiec ma do wyboru treść z rozwijanych list. Aby wypełnić wniosek prawidłowo, można skorzystać z pomocy kontekstowej, która została przetłumaczona na języki obce oraz z zabezpieczeń przed pozostawieniem wolnych pól przy wypełnianiu wniosków. Rozwiązania te mają na celu zwiększenie efektywności procesu aplikowania o zezwolenie pobytowe już na etapie składania wniosku.

W sekcji "Zapoznaj się z informacjami" cudzoziemiec może sprawdzić, jakie są możliwości pobytowe w jego indywidualnej sytuacji. W tym celu odpowiada na pytania pomocnicze kierujące go do odpowiedniego zakresu informacji. Może się również zapoznać z pakietem informacji na temat procedur regulujących kwestie wjazdu, pobytu i wyjazdu z terytorium Polski.

Dział "Uniknij błędów" zawiera natomiast bazę najczęściej zadawanych pytań, listy kontrolne procedur, informacje o najczęściej popełnianych błędach na różnych etapach postępowań, filmy instruktażowe i publikacje Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz innych instytucji.

Moduł Obsługi Spraw znajduje się pod adresem https://mos.cudzoziemcy.gov.pl/ i jest dostępny w językach: polskim, angielskim, ukraińskim, rosyjskim, francuskim, wietnamskim i arabskim. UdSC zaznacza, że cudzoziemiec, który złożył wcześniej wniosek i oczekuje już na udzielenie zezwolenia na pobyt, nie musi składać nowego wniosku poprzez Moduł Obsługi Spraw.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka