• +48 502 21 31 22

Krótszy proces zatrudniania cudzoziemców spoza UE. Plany MRiT

Firmy, które zatrudniają wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników spoza UE, będą mogli liczyć na uproszczoną ścieżkę postępowań administracyjnych w zakresie zatrudniania cudzoziemców.

Krótszy proces zatrudniania cudzoziemców spoza UE. Plany MRiT

Ministerstwo Rozwoju i Technologii planuje w III kwartale tego roku wydać rozporządzenie, które skróci terminy rozpatrywania wniosków o zezwolenie na pobyt i pracę dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej dla firm wskazanych jako strategiczne dla gospodarki zatrudniających wysoko wykwalifikowaną kadrę, co poprawi potencjał inwestycyjny kraju. Chodzi o rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wykazu przedsiębiorców prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej.

– Celem projektowanego rozporządzenia jest określenie wykazu przedsiębiorców prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym dla gospodarki narodowej, zwanego dalej „wykazem”. Przedsiębiorcy wymienieni w wykazie, którzy z uwagi na rodzaj prowadzonej działalności zatrudniają wysoko wykwalifikowaną kadrę pracowników spoza obszaru Unii Europejskiej (UE), będą mogli liczyć na uproszczoną ścieżkę postępowań administracyjnych w zakresie zatrudniania cudzoziemców spoza UE polegającą na skróceniu terminów rozpatrywania wniosków o zezwolenie na pobyt i pracę – zapowiada resort. – Przewiduje się, że wykaz będzie zawierał wykaz przedsiębiorców realizujących inwestycje (bądź reinwestycje) o znacznych nakładach lub tworzących znaczną liczbę miejsc pracy. Oczekiwanym efektem opublikowania wykazu będzie zwiększenie oraz istotna poprawa potencjału i oferty inwestycyjnej Rzeczypospolitej Polskiej, co przyczyni się do jeszcze efektywniejszego przyciągania największych globalnych przedsiębiorców oraz – w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej – do zagwarantowania stabilnego napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju – uzasadnia MRiT.

Czytaj także: W Polsce pracuje coraz więcej cudzoziemców

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka