• +48 502 21 31 22

Nie tylko Ukraińcy zakładają biznesy w Polsce

Prawie połowa zagranicznych firm zakładanych w Polsce w minionym roku związanych była z branżą "informacja i komunikacja".

Nie tylko Ukraińcy zakładają biznesy w Polsce

W 2023 r. cudzoziemcy założyli w Polsce ponad 41 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych. Zdecydowana większość z nich – 70% – należy do Ukraińców. Pozostałych 12,5 tys. biznesów prowadzą obywatele innych krajów, głównie Białorusi.

W porównaniu z 2022 r. liczba nowo powstałych firm wzrosła o 5%. Prawie 3/4 aktywnych JDG rejestrowanych w Polsce przez cudzoziemców prowadzili Ukraińcy, a 19% ma właściciela z obywatelstwem białoruskim. Działalności gospodarcze założone przez Niemców stanowiły 2%. Kolejne kraje pochodzenia przedsiębiorców to: Rosja (1%) oraz Rumunia, Stany Zjednoczone, Bułgaria, Wielka Brytania, Włochy, Francja, Hiszpania i Wietnam.

45% wśród zagranicznych firm zakładanych w Polsce w minionym roku związanych było z branżą "informacja i komunikacja", 14% z działalnością profesjonalną, naukową i techniczną, a 9% z handlem. Wśród JDG należących do Białorusinów 61% działa w informacji i komunikacji, z czego zdecydowana większość zajmuje się działalnością związaną z oprogramowaniem. 12% sąsiadów ze Wschodu prowadzi działalność profesjonalną, naukową lub techniczną, a 6% działa w budownictwie.

Spośród firm zakładanych przez Niemców co czwarta zajmuje się działalnością profesjonalną i techniczną, 16% handlem, a 14% – informacją i komunikacją. Połowa JDG Rosjan działa w branży "informacja i komunikacja", a działalności gospodarcze zarejestrowane przez obywateli Rumunii związane były najczęściej z budownictwem (35%) oraz transportem i gospodarką magazynową (23%). Natomiast Amerykanie najczęściej prowadzili działalność gospodarczą związaną z edukacją (25%), a Bułgarzy – z handlem (69%). Wśród JDG zakładanych przez Wietnamczyków dominuje gastronomia (40%) i handel (28%).

Zdaniem ekspertów Polskiego Instytutu Ekonomicznego cudzoziemcy prowadząc własne działalności gospodarcze, częściowo uzupełniają potrzeby zwłaszcza w branżach informacja i komunikacja oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, czyli w sektorach o dużym zapotrzebowaniu na specjalistów. Również budownictwo, handel czy transport i gospodarka magazynowa korzystają na obecności zagranicznych JDG w Polsce. – Obcokrajowcy, zarówno jako pracownicy, jak i przedsiębiorcy, wpływają na wzrost gospodarczy m.in. dzięki płaceniu podatków, tworzeniu miejsc pracy, inwestycjom i stymulowaniu konsumpcji. Ich obecność sprzyja dywersyfikacji gospodarki, co może przyczyniać się do wzrostu konkurencyjności – wskazują eksperci.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka