• +48 502 21 31 22

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych przyniesie więcej negatywnych skutków niż korzyści?

Zdaniem pracodawców to nie jest dobry moment na rozwiązania generujące dodatkowe koszty dla firm.

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych przyniesie więcej negatywnych skutków niż korzyści?

Od kilku lat w Polsce pojawia się temat oskładkowania umów cywilnoprawnych. Rząd zapowiedział już, że wszystkie umowy zlecenia zostaną objęte składkami na ZUS od nowego roku. Ma to związek z Krajowym Planem Odbudowy, którego jeden z kamieni milowych zakłada ograniczenie segmentacji rynku pracy i zwiększenie zabezpieczeń społecznych określonych pracowników. Zdaniem ekspertów przy wprowadzaniu nowych kosztów brakuje dyskusji nad zmniejszeniem obecnych obciążeń pracodawców i pracowników.

Objęte składkami na ubezpieczenie społeczne mają zostać wszystkie umowy cywilnoprawne, z wyjątkiem umów zlecenia zawieranych z uczniami szkół średnich i studentami do 26. roku życia. Wielu przedsiebiorców przyjmuje zapowiadane zmiany z niepokojem – powodem jest kolejne podwyższenie kosztów współpracy z osobami fizycznymi. Obecnie pierwsza umowa zlecenia, o ile osiągane jest minimalne wynagrodzenie, jest przedmiotem obowiązkowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Nowe składki dotyczyłyby dodatkowych, kolejnych umów. Nie jest jasne, czy zmiana będzie dotyczyć umów o dzieło.

Jak komentuje Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan, zaproponowane rozwiązanie może przynieść więcej negatywnych skutków niż korzyści. – Zmniejszy i tak zbyt małą podaż pracy. Pogorszy sytuację osób najbardziej aktywnych, którzy korzystają z możliwości wykonywania dodatkowych, często drobnych zleceń. Pogorszy również sytuację osób dorabiających w ramach sprawowania opieki nad dziećmi – np. okres urlopu rodzicielskiego czy wychowawczego. Ponadto może doprowadzić do wzrostu umów nierejestrowanych – ostrzega ekspert.

Zdaniem pracodawców to nie jest dobry moment na rozwiązania generujące dodatkowe koszty dla firm, ponieważ koszty działalności i tak szybko rosną. Widzą oni konieczność dyskusji nad skutkami wprowadzenia tego rozwiązania dla rynku pracy oraz terminu jego ewentualnego wdrożenia. Przy projektowaniu nowych kosztów brakuje też pochylenia się nad zmniejszeniem obciążeń pracodawców i pracowników.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka