• +48 502 21 31 22

Kontrowersje wokół ułatwień dla firm zatrudniających obcokrajowców

Główny Inspektor Pracy przestrzega przed zalaniem rynku pracy przez nielegalnych imigrantów.

Kontrowersje wokół ułatwień dla firm zatrudniających obcokrajowców

Każda firma zatrudniająca obcokrajowców musi sprawdzać, czy osoby, które chce przyjąć do pracy, są w Polsce legalnie oraz ich pobyt legalizować, zawiadamiając o tym urząd pracy. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało propozycję pakietu ułatwień dla przedsiębiorców, w ramach którego zniesione będą kary za nieumyślne zatrudnianie imigrantów nielegalnie przebywających w Polsce. Główny Inspektor Pracy przestrzega przed zalaniem rynku pracy przez nielegalnych imigrantów przez umożliwienie zatrudniania cudzoziemców bez sprawdzania legalności ich pobytu.

Główny Inspektor Pracy krytykuje głównie pomysł dekryminalizacji firm, które przyjmą do pracy imigranta, nie sprawdzając uprzednio, czy jego pobyt na terytorium RP jest zgodny z prawem. Teraz takie działania są tropione przez Państwową Inspekcję Pracy i karane grzywną do 30 tys. zł.

Resort w projekcie ustawy o deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego postanowiło pozostawić tylko winę umyślną jako przesłankę karania, wykreślając winę nieumyślną pracodawcy. To rozwiązanie jest nie do przyjęcia przez inspekcję pracy. – Proponowana zmiana spowoduje, że odpowiedzialności podlegałyby jedynie osoby, które dopuściły się czynu z winy umyślnej. Wejście tej zmiany przyniesie szereg negatywnych skutków na rynku pracy, utrudni działalność kontrolną inspektorów pracy, zwiększając skalę problemu nielegalnego przebywania cudzoziemców na terytorium RP – pisze Jarosław Leśniewski, zastępca głównego inspektora pracy, do Jacka Tomczaka, wiceministra rozwoju i technologii. Zaznacza on, że propozycja ta osłabia zakaz nielegalnego zatrudniania i jest sprzeczna z unijną dyrektywą w zakresie karania za zatrudnianie nielegalnych imigrantów. Zastępca GIP ostrzega, że złagodzenie karania za nielegalne przyjmowanie do pracy obcokrajowców może spowodować wzrost nieuczciwej konkurencji między firmami zatrudniającymi cudzoziemców i poważnie utrudni działalność inspektorów pracy.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka