• +48 502 21 31 22

Większość przedsiębiorców nie przywiązuje wagi do narodowości pracowników

W minionym roku w polskich firmach pracowało ok. 62% uchodźców wojennych, natomiast respondenci ocenili odsetek pracujących uchodźców na 25-50%.

Większość przedsiębiorców nie przywiązuje wagi do narodowości pracowników

Część Polaków ma nieprawdziwe wyobrażenie o liczbie obcokrajów oraz ich udziale w polskim rynku pracy. Co trzeci pytany uważa, że jest ich ponad 3 mln, tymczasem z wyliczeń Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że liczba to wynosi 2,5 mln. Ankietowani najczęściej zaniżali też odsetek pracujących obcokrajowców. Na koniec pierwszego kwartału do ubezpieczenia w ZUS zgłoszonych było 1,138 mln cudzoziemców. 762 tys. stanowili Ukraińcy. W minionym roku w polskich firmach pracowało ok. 62% uchodźców wojennych, natomiast respondenci ocenili ten odsetek na 25-50%. Jak ocenia Katarzyna Dębkowska, ekspertka PIE, przyczyny zawyżania liczby cudzoziemców i zaniżanie ich udziału w rynku pracy wynikają ze społecznych obaw o bezpieczeństwo i zachowanie tożsamości oraz z obrony własnych interesów.

Z badania "Co trzeci Polak zawyża liczbę cudzoziemców w Polsce – fakty, mity, opinie" PIE wynika również, że ponad 1/4 badanych przedsiębiorstw w Polsce zatrudnia lub zatrudniało cudzoziemców. Wskazało tak 41% dużych firm, z kolei w mikroprzedsiębiorstwach odsetek ten wynosi 13%. Obcokrajowcy najczęściej pracują w firmach z branż: zakwaterowanie i gastronomia (50% firm), budownictwo (36%), transport i gospodarka magazynowa (36%) oraz przetwórstwo przemysłowe (35%), a najrzadziej na zatrudnianie cudzoziemców wskazywały przedsiębiorstwa usługowe (15%) oraz zajmujące się administrowaniem i działalnością wspierającą (16%).

Większość przedsiębiorców nie przywiązuje wagi do narodowości pracowników – pod warunkiem, że posiadają oni odpowiednie kwalifikacje. Firmy mające doświadczenie w zatrudnianiu cudzoziemców częściej wyrażały tę opinię (67%) niż te nieposiadające takiego doświadczenia (60%). 70% pytanych firm wskazało, że głównym powodem zatrudniania pracowników z zagranicy jest brak wystarczającej liczby polskich kandydatów na rynku pracy, a 52% przedsiębiorstw zauważa brak polskich pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. Mimo to 63% pracodawców podkreśla, że obawiają się zatrudniać cudzoziemców ze względu na niepewność co do ich długoterminowego zatrudnienia. Kolejną przeszkodą są skomplikowane i czasochłonne procedury formalno-prawne.

Cudzoziemcy w Polsce nie tylko pracują na etatach, ale także zakładają własne firmy. W 2023 r. zarejestrowano 41,2 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych prowadzonych przez obcokrajowców, co stanowi wzrost o 5% w porównaniu do roku poprzedniego. Działalności te stanowiły 11% wszystkich nowo zarejestrowanych firm w Polsce. Najwięcej przedsiębiorstw założyli Ukraińcy (72%), a na drugim miejscu znaleźli się Białorusini (19%).

Czytaj także: Kontrowersje wokół ułatwień dla firm zatrudniających obcokrajowców

fot. freepik.com.
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka