• +48 502 21 31 22

Opis

ubezpieczenia w Raciborzu

Firma Rumpel Ubezpieczenia z rodzinnymi tradycjami, założona w 1993r. przez Jana Rumpel. Zdobyte doświadczenie pozwala nam na sprawną i kompleksową obsługę. Naszą misją jest pełnienie roli partnera i doradcy wszystkich naszych Klientów.

Firma zajmuje się ubezpieczeniami majątkowymi i życiowymi, w tym:

- domu i mieszkania

- ubezpieczenia samochodu OC, AC, NNW, Assistance

- Ubezpieczenia NNW indywidualne i grupowe

- odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym i zawodowym

- ubezpieczenia zdrowotne

- ubezpieczenia podróżne

- ubezpieczenia Rolne

- kompleksowe ubezpieczenie działalności gospodarczej

- ubezpieczenia na życie indywidualne, rodzinne i grupowe dla zakładów pracy

Zobacz więcej

Aktywności w społeczności biznesowej

Przynależność członkowska:
 • Użytkownik platformy
 • ŚPG ŚLĄSK.ONLINE
Uczestnik projektów:

Najważniejsze dla nas

Po pierwsze Dom i mieszkanie

Przedmiotem ubezpieczenia są określone w umowie:

 • dom jednorodzinny,
 • mieszkanie, rozumiane jako część budynku wielomieszkaniowego, wraz z pomieszczeniami przynależnymi (np. piwnica, garaż),
 • mienie ruchome należące do Ubezpieczającego,
 • stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego. 

Mienie ruchome to m.in.: sprzęt audiowizualny, komputerowy, wyroby ze złota i srebra, sprzęt turystyczny i sportowy oraz wszelkiego rodzaju urządzenia i sprzęty domowe, np. pralki, lodówki, meble, dywany.

Stałe elementy mieszkania to elementy zamontowane lub wbudowane na stałe, np.: meble, antresole, piece i kominki oraz powłoki malarskie, wykładziny sufitów, ścian i podłóg.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje mienie ruchome i stałe elementy mieszkania znajdujące się:

 •  w mieszkaniu lub domu jednorodzinnym, wskazanym w umowie ubezpieczenia,
 • w piwnicy, pralni domowej, garażu, na strychu lub w innych pomieszczeniach gospodarczych, znajdujących się w tym samym budynku wielomieszkaniowym, w którym mieści się ubezpieczone mieszkanie,
 • w budynku gospodarczym lub garażu, położonym na terenie tej samej nieruchomości, na której znajduje się ubezpieczony dom jednorodzinny,
 • w garażu, wskazanym w umowie ubezpieczenia.

Domy jednorodzinne, mienie ruchome oraz stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego objęte są ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek:

 • pożaru,
 • uderzenia pioruna,wybuchu,
 •  upadku statku powietrznego,
 •  zalania,
 • huraganu,
 •  gradu,
 •  spływu wód po zboczach,
 •  osunięcia się ziemi,
 •  zapadania się ziemi,
 •  lawiny,
 •  naporu śniegu,
 •  dymu i sadzy,
 •  upadku drzewa,
 •  uderzenia pojazdu.

 

Po drugie Samochód

Ubezpieczenia komunikacyjne zapewniają odszkodowanie za uszkodzenie lub utratę pojazdu oraz za szkody powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu. Są one ubezpieczeniami najpopularniejszymi i najczęściej zawieranymi w Polsce. 

Samochód mamy obowiązek ubezpieczyć od odpowiedzialności cywilnej (OC), oprócz tego możemy skorzystać z innych dodatkowych ubezpieczeń jak popularne Autocasco. 

O ile w pierwszym przypadku warunki i zakres odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń wyznacza ustawodawca, o tyle w zakresie ubezpieczeń dobrowolnych zakłady ubezpieczeń mają swobodę w kształtowaniu ich treści. 

W naszej ofercie posiadamy wszystkie rodzaje ubezpieczeń komunikacyjnych: 

 • OC komunikacyjne
 • Autocasco
 • NNW komunikacyjne
 • Assistance 
 • Pakiety komunikacyjne 
 • Mini casco
 •  Zielona karta

Po trzecie Ty i Rodzina

Przygotowaliśmy bogatą ofertę ubezpieczeń, dzięki którym Państwo i Państwa Rodzina będziecie zabezpieczeni w razie nieszczęśliwego wypadku, choroby i innych zdarzeń. 

W naszej ofercie mamy szereg ubezpieczeń zapewniających Państwa komfort. 

 • Indywidualne ubezpieczenia na życie 
 •  Koszty leczenia 
 •  NNW 
 •  OC w życiu prywatnym 
 •  Ochrona prawna

 Ubezpieczenie w podróży:

W naszej ofercie posiadamy szereg ubezpieczeń chroniących w trakcie podróży zagranicznej: 

 •  koszty leczenia, 
 • koszty transportu i repatriacji, 
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków, 
 • koszty udzielenia natychmiastowej pomocy "Assistance", 
 • koszty pobytu osoby towarzyszącej, 
 • koszty ratownictwa, 
 • odpowiedzialność cywilna, 
 • bagaż, 
 • koszty opóźnienia dostarczenia bagażu, 
 • koszty przerwania podróży, 
 • koszty pobytu osoby wezwanej do towarzyszenia, 
 • sprzęt narciarski.

Lokalizacja

Artykuły powiązane

Wyszukiwarka