• +48 502 21 31 22

Opis

Karniów to miasto o bogatej historii, ciekawej teraźniejszości i obiecującej przyszłości. Stanowsi część powiatu Bruntal znajdującego się w kraju morawsko-śląskim. Graniczy z Polską i liczy ponad 24 tys. mieszkańców na 44 km² powierzchni

Pierwsza wzmianka o Karniowie pochodzi z 1240 r. W XVIII w. został on miastem przygranicznym za sprawą Marii Teresy, która utraciła Śląsk podczas wojny z Prusami. Księstwo karniowskie zostało podzielone na dwie części i wszystkie dotychczasowe więzi handlowe zostały zerwane.

Na przełomie XIX i XX w. miasto zaczęło się rozwijać głównie za sprawą szybkiego rozwoju przemysłu tekstylnego, dzięki czemu zyskało przydomek „śląskiego Manchesteru”. Ten potencjał przemysłowy uzupełniały: słodownia, browar, fabryka octu, dwie destylarnie, a przede wszystkim firma Rieger produkująca organy, dzięki którym Karniów stał się znany na całym świecie. Pomyślny rozwój zakończyła II wojna światowa. Zgodnie z powojennym układem wysiedlono mieszkańców narodowości niemieckiej, co stanowiło zdecydowaną większość mieszkańców. Nowi mieszkańcy pochodzili z różnych części Moraw, Czech, Słowacji, ale także z Ukrainy i Grecji. Proces asymilacji z obcym miastem był długi i trudny. Pracowali w przemyśle tekstylnym i rozwijającym się w tym samym czasie przemyśle maszynowym. W tej gałęzi przemysłu dominował producent maszyn i urządzeń garbarskich - Strojosvit. Dzięki swym wynalazkom i produktom firma opanowała przemysł garbarski na całym świecie.

Punkt zwrotny nastąpił w związku z globalizacją gospodarki po 1989 r. Przejawił się on w upadku większości lokalnego przemysłu tekstylnego.

Obecnie wiele małych i średnich firm zastąpiło fabryki tekstylne. Tradycję budowy organów przejęły mniejsze firmy organmistrzowskie. Położenie na granicy z Polską stało się zaletą dzięki przystąpieniu do Unii Europejskiej i strefy Schengen. Karniówto dobre miejsce do życia, zwłaszcza dzięki wysokiej jakości infrastruktury społecznej, która obejmuje szkoły, szpital, najlepsze kino, renomowany klub muzyczny, teatr, obiekty sportowe, szeroki zakres usług socjalnych oraz dużą różnorodność zajęć rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych.

fot. UM Karniów
oprac. /kp/

Zobacz więcej

Aktywności w społeczności biznesowej

Przynależność członkowska:
  • Użytkownik platformy
  • ŚPG ŚLĄSK.ONLINE
  • Memorandum Gospodarcze Subregionu zachodniego i Kraju Morawsko Śląskiego

Prezentacja wideo

Lokalizacja

Artykuły powiązane

Wyszukiwarka