• +48 502 21 31 22

Pałac Dietrichsteinów w Wodzisławiu Śląskim

logo Pałac Dietrichsteinów w Wodzisławiu Śląskim

Opis

Zamek w Wodzisławiu Śląskim został zbudowany w początkach istnienia miasta i obejmował zespół budynków zamkowych, na których miejscu w XVIII w. wybudowano pałac. Jest on jedną z pierwszych budowli w stylu klasycystycznym w Polsce.

Pierwszy zamek wodzisławski został prawdopodobnie zbudowany z fundacji księcia opolsko-raciborskiego Władysława ok. 1257 r. Okres swej świetności miał w XVI wieku. W tym czasie składał się z bramy, zbrojowni i budynku głównego z komnatami, sypialniami, kancelarią i pomieszczeniem reprezentacyjnym, natomiast wokół niego znajdowały się kuchnia, dwie stajnie, drewutnia oraz kuźnia. Całość otoczona była fosą, nad którą przebiegał most. W XVII w. wokół Wodzisławia toczyły się działania wojenne związane z wojną trzydziestoletnią, w wyniku których zamek wodzisławski został w 1648 r. zburzony przez Szwedów. Odbudowany nie odzyskał już swojej dawnej świetności.

Cesarz Leopold I Habsburg przekazał w 1685 r. w zastaw skonfiskowane dobra wodzisławskie swojemu przyjacielowi, księciu Ferdynandowi Josephowi von Dietrichstein za 75 tysięcy guldenów. Na miejscu starego zamku Dietrichsteinowie, ówcześni właściciele Wodzisławskiego Państwa Stanowego, postanowili wybudować nową rezydencję. W opisie uroczystości z okazji zawarcia pokoju drezdeńskiego w 1745 r. pojawia się informacja o trwającej budowie nowej siedziby Dietrichsteinów. Wybudowany według projektu morawskiego architekta Franciszka Antona Grimma pałac jest prawdopodobnie pierwszą budowlą w stylu klasycystycznym na ziemiach polskich.

W 1906 r. obiekt został wykupiony przez władze miejskie i zaadaptowany na liczne urzędy i mieszkania dla urzędników. W czasach II Rzeczypospolitej oraz w czasie II wojny światowej w pałacu mieściła się również siedziba policji. 

26 lipca 2019 r. rozpoczęto gruntowną modernizację obiektu. Przedmiotem inwestycji był remont konserwatorski pałacu w zakresie elewacji, przebudowy i rozbudowy dachu – rekonstrukcji dachu łamanego, adaptacji poddasza, budowy szybu windowego, klatek schodowych oraz adaptacji części pomieszczeń na nowe funkcje, takie jak np. sala koncertowa z zapleczem wraz z przebudową schodów do pałacu oraz budową podjazdów dla niepełnosprawnych. Główną ideą projektową było odtworzenie przypuszczalnego wyglądu pałacu Dietrichsteinów i nadanie mu bardziej reprezentacyjnej formy. 19 sierpnia 2019 r. w trakcie remontu i prac prowadzonych na elewacji obiektu runęło 40-metrowe rusztowanie. Przyczyną było zerwanie się gzymsu, którego elementy uszkodziły rusztowania i spowodowały zawalenie się całej konstrukcji. Oficjalne otwarcie miało miejsce 30 lipca 2022 r.

fot. Fotopolska, Hons084/Wikimedia Commons, UM Wodzisław Śląski, Muzeum w Wodzisławiu Śląskim

Zobacz więcej

Aktywności w społeczności biznesowej

Przynależność członkowska:
  • Użytkownik platformy

Lokalizacja

Artykuły powiązane

Wyszukiwarka