• +48 502 21 31 22

Opis

PKO Bank Polski S.A. (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna) – największy bank uniwersalny w Polsce, spółka akcyjna notowana od 2004 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obsługuje zarówno osoby fizyczne, małe i średnie przedsiębiorstwa, jak i wielkie korporacje.

Początku PKO Banku Polskiego sięgają 1919 r., kiedy Naczelnik Józef Piłsudski wydał dekret o ustanowieniu Pocztowej Kasy Oszczędności. Rok później była to już oficjalnie instytucja państwowa. Jednym z podstawowych zadań PKO było zorganizowanie systemu oszczędnościowego. Działania przerwała II wojna światowa, jednak bank wznowił działalność już w 1945 roku. Rok 1948 przyniósł dekret o zmianie nazwy – Pocztowa Kasa Oszczędności zastąpiona została Powszechną Kasą Oszczędności. W 1992 r. nastąpiła kolejna zmiana nazwy instytucji – powstało PKO BP, czyli Powszechna Kasa Oszczędności – Bank Państwowy. Taka nazwa widniała w statucie nadanym bankowi przez Radę Ministrów. Zmiana na "Bank Polski" nastąpiła w 2000 r.

W 2010 r. utworzono Fundację PKO Banku Polskiego, która realizuje liczne inicjatywy na rzecz dobra publicznego, m.in. w zakresie oświaty, wychowania, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury i sztuki oraz ochrony środowiska.

Zobacz więcej

Aktywności w społeczności biznesowej

Przynależność członkowska:
  • Użytkownik platformy

Lokalizacja

Wyszukiwarka