• +48 502 21 31 22

Polska emerytura dla obywateli Ukrainy. Польська пенсія для громадян України

Polska podpisała z Ukrainą umowę o ubezpieczeniach społecznych już w 2012 r. Rząd chciał w ten sposób zapewnić repatriantom ze Wschodu wypłatę emerytur za lata pracy w Ukrainie. Польща підписала з Україною угоду про соціальне забезпечення ще у 2012 році. Таким чином уряд хотів забезпечити, щоб репатріанти зі Сходу отримували пенсії за роки роботи в Україні.

Polska emerytura dla obywateli Ukrainy. Польська пенсія для громадян України

Osoby, które pracowały w Polsce i Ukrainie, mogą otrzymywać dwie emerytury lub renty – od ZUS-u i z instytucji ubezpieczeniowej Ukrainy. Trzeba jednak spełnić warunki do przyznania emerytury lub renty z każdego z tych państw. Jeżeli ich staż pracy spełni wymogi do przyznania minimalnej emerytury – czyli 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn – będą mogli się o nią ubiegać, bez względu na to, ile czasu przepracowali w Polsce, a ile w Ukrainie.

Prawo pozwala na sumowanie stażu w pracy w kilku państwach. Polska podpisała z Ukrainą umowę o ubezpieczeniach społecznych już w 2012 r. Rząd chciał w ten sposób zapewnić repatriantom ze Wschodu wypłatę emerytur za lata pracy w Ukrainie. W konsekwencji tego wystarczy, aby Ukrainiec odprowadził tylko jedną składkę i już ma zapewnioną polską emeryturę, co prawda bardzo niską, np. 10-20 zł miesięcznie.

Według danych z sierpnia dzięki uproszczonej procedurze zatrudnienia blisko 380 tys. obywateli Ukrainy, którzy opuścili swój kraj, uciekając przed wojną, znalazło pracę w Polsce. Obecnie emeryturę z ZUS pobiera 3 tys. obywateli Ukrainy.

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka