• +48 502 21 31 22

Opłacenie jednej składki nie uprawnia do minimalnej emerytury w Polsce

Ukraina i Białoruś mają z Polską podpisane umowy, które kwestię regulują przyznawanie świadczeń – trzeba spełnić określone warunki, aby uzyskać prawo do minimalnej emerytury.

Opłacenie jednej składki nie uprawnia do minimalnej emerytury w Polsce

"Rzeczpospolita" opublikowała tekst, z którego wynika, że mieszkańcy Ukrainy i Białorusi łatwo mogą otrzymać emeryturę w Polsce – wystarczy jedna odprowadzona składka do ZUS. Do tych doniesień odniósł się wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.

Polityk podkreślił, że Ukraina i Białoruś mają z Polską podpisane umowy, które kwestię regulują przyznawanie świadczeń. Zapewnił, że trzeba spełnić określone warunki, aby uzyskać prawo do minimalnej emerytury. Chodzi o przepracowanie odpowiedniej liczby lat, czyli 20 w przypadku kobiet i 25 u mężczyzn, a także osiągnięcie wieku emerytalnego, czyli odpowiednio 60 i 65 lat. W innym przypadku świadczenie zostanie obliczona na podstawie składek, które obcokrajowiec opłacił podczas pracy w Polsce. Jeśli jest ich niewiele, to emerytura również będzie niska. – Opłacenie składki nie oznacza jednak nabycia prawa do najniższej polskiej emerytury – zaznaczył Stanisław Szwed. Dodał, że możliwe jest otrzymanie dopłaty do wysokości emerytury minimalnej. Warunkami są legalny pobyt obcokrajowca w Polsce i podjęcie pracy. – Wtedy może otrzymać dopłatę do poziomu najniższej emerytury polskiej, ale tylko jeśli jego ukraińskie świadczenie jest niższe. Jeśli emerytura ukraińska jest wyższa od polskiej minimalnej, dopłata nie przysługuje – podkreślił. Liczba osób korzystających z takich dopłat w ubiegłym roku wynosiła około 1,1 tys., a w 2021 r, – ok. 1,2 tys.

W ciągu siedmiu lat liczba Ukraińców ubezpieczonych w ZUS zwiększyła się siedmiokrotnie, wzrastając z ponad 101 tys. osób do 746 tys. w 2022 r. Jeszcze większy wzrost dotyczy obywateli Białorusi – siedem lat temu w ZUS było ich niecałe 9 tys., a w ubiegłym roku – ponad 108 tys. W 2017 r. ZUS dopłacał do emerytury lub renty dla 263 Ukraińców, w 2022 r. świadczenie otrzymywało 1205 osób. W Polsce w tym czasie przebywało odpowiednio 900 tys. i 3 mln obywateli Ukrainy.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka