• +48 502 21 31 22

Nie będzie ułatwień dla obcokrajowców. Muszą przedłużyć dokumenty

Cudzoziemcy, którzy przebywali w Polsce w chwili wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego, do końca lipca powinni przedłużyć dokumenty pobytowe lub wrócić do swoich krajów.

Nie będzie ułatwień dla obcokrajowców. Muszą przedłużyć dokumenty

1 lipca został zniesiony został stan zagrożenia epidemicznego spowodowany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Polsce. Z tego powodu 31 lipca przestaną obowiązywać rozwiązania dla cudzoziemców zawarte w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. – Po upływie 30 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, to jest od dnia 1 sierpnia 2023 r., zakończą się przedłużone okresy uprawnień, ważności dokumentów oraz przedłużone terminy na realizację przez cudzoziemców określonych czynności – poinformowała por. Anna Michalska, rzeczniczka Straży Granicznej.

Dodała, że chodzi o tych cudzoziemców, którzy przebywali w Polsce w czasie epidemii i w związku z tym ich dokumenty pobytowe na czas trwania epidemii przedłużały się automatycznie. – Ważne jest, aby osoby, które korzystały z prawa przedłużenia dokumentów pobytowych ,do 1 sierpnia przedłużyły dokumenty, ewentualnie wrócili do swoich krajów – wskazała rzeczniczka. Podkreśliła, że w przypadku kontroli legalności pobytu osoby takie będą traktowane jako osoby, które na terytorium Polski przebywają nielegalnie. – W takim wypadku będziemy wszczynali procedury powrotowe – zaznaczyła por. Anna Michalska.

Cudzoziemcy, którzy przebywali na terytorium RP na podstawie m.in. przedłużonej wizy, zezwolenia na pobyt lub w związku z przedłużonym terminem dobrowolnego wyjazdu określonego w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu czy w związku z przedłużonymi terminami opuszczenia terytorium RP wynikającymi ustawy o cudzoziemcach, tracą więc prawo do dalszego legalnego pobytu na terytorium RP. Nie dotyczy to obcokrajowców, których pobyt na terytorium RP zostaje uznany za legalny w oparciu o odrębne przepisy prawa, w tym obywateli Ukrainy.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka