• +48 502 21 31 22

Krajowy Program Żeglugowy do 2030 r. ustanowiony. Co z Odrą?

Krajowy Program Żeglugowy ma objąć m.in. Odrzańską Drogę Wodną od Gliwic do portów w Szczecinie i Świnoujściu.

Krajowy Program Żeglugowy do 2030 r. ustanowiony. Co z Odrą?

Rada Ministrów przyjęła uchwałę ws. ustanowienia Krajowego Programu Żeglugowego do 2030 r. Ma on m.in. zapewnić drożność głównych szlaków rzecznych oraz zwiększyć w Polsce rolę śródlądowego transportu wodnego. – Chcemy zwiększyć rolę sektora żeglugi śródlądowej w wymiarze krajowym i lokalnym. Krajowy Program Żeglugowy do roku 2030 podniesie konkurencyjność śródlądowego transportu wodnego, m.in. poprzez zapewnienie warunków do prowadzenia efektywnej żeglugi śródlądowej czy rozwój rynku żeglugowego – podkreślił Grzegorz Witkowski, wiceminister infrastruktury.

Krajowy Program Żeglugowy ma objąć dwa odcinki śródlądowych dróg wodnych: Odrzańską Drogę Wodną (E30) od Gliwic do portów w Szczecinie i Świnoujściu oraz Wisłę od Torunia do Gdańska (E40). Realizacja projektów inwestycyjnych ma się przyczynić do zwiększenia roli śródlądowego transportu wodnego – ma to być osiągnięte dzięki zapewnieniu warunków do prowadzenia efektywnej żeglugi na wykorzystywanych transportowo odcinkach rzek biegnących do portów morskich. W konsekwencji ma to także wzmocnić integracje portów z zapleczem lądowym. Celem jest także zapewnienie stabilnych głębokości tranzytowych szlaków żeglugowych, dostępności śluz oraz prześwitów pod mostami i inną infrastrukturą, która krzyżuje się z drogą wodną. W jego ramach ma być także rozwijany rynek sektora śródlądowego transportu wodnego oraz partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju dróg wodnych.

Projekty inwestycyjne na ODW pozwolą na jej wykorzystanie transportowe na całej długości ze szczególnym uwzględnieniem poprawy dostępności do Zespołu Portów Morskich Szczecin-Świnoujście. Integralnym elementem korytarza jest Kanał Gliwicki, który łączy konurbację śląską z zespołem portów. Dla zwiększenia efektywności transportu wymaga on działań rehabilitacyjnych dotyczących szlaku żeglugowego oraz urządzeń i obiektów funkcjonalnie z nim powiązanych. Celem planowanego zakresu interwencji jest zatrzymanie negatywnego trendu w relacjach transgranicznych oraz wzmocnienie relacji regionalnych i ponadregionalnych. 

Śląskie Porozumienie Gospodarcze ŚLĄSK.ONLINE aktywnie uczestniczy w konsultacjach i rozmowach na rzecz rozwoju dróg wodnych i infrastruktury funkcjonalnie powiązanej z rzeką Odrą, w szczególności na rzecz opracowania koncepcji zagospodarowania polskiego odcinka biegu rzeki. Dwa lata temu, dostrzegając szanse rozwoju regionu, zorganizowało konsultacje Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz rządu czeskiego. Podczas prezentacji w Boguminie zwrócono uwagę na znaczenie najważniejszych węzłów komunikacyjnych w całym biegu Odry oraz przedstawiono koncepcję drogi wodnej na odcinku od Kędzierzyna-Koźla do Chałupek. Jak podkreślało ŚPG, to pierwszy odcinek drogi wodnej w Polsce, który otwiera drogę na południe, szansa na rozwój gospodarki w Subregionie Zachodnim, zwłaszcza dla turystyki, transportu oraz rozwoju firm MŚP, oraz szansa na zmianę przeznaczenia zbiornika Racibórz Dolny, który w docelowej koncepcji miałby być zbiornikiem mokrym, co przekłada się na ogromne możliwości rozwoju Raciborza i Wodzisławia Śląskiego.

Natomiast w minionym roku stowarzyszenie uczestniczyło w XXVIII Spotkaniach Biznesu z Czech, Polski i Słowacji w Ostrawie, gdzie jednym z głównych tematów był transport wodny w Europie, dołączając do grona wspierających działania na rzecz ochrony i zrównoważonego wykorzystania potencjału polskich rzek. – Połączenie dróg wodnych z jednoczesną rozbudową sieci terminali przeładunkowych daje ogromne możliwości rozwoju, w tym odciążenie sieci dróg i autostrad, co zdecydowanie może wpłynąć na środowisko i jakość życia mieszkańców – podkreślał Ireneusz Burek, prezes ŚPG. Podczas wydarzenia poruszono temat prac nad Odrzańską Drogą Wodną, potencjału portu w Opolu, intermodalnego portu w Kędzierzynie-Koźlu oraz znaczenia regionu przygranicznego na styku Kraju Morawsko-Śląskiego i Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego jako skrzyżowania szklaków komunikacyjnych w Europie Środkowej.

Do pobrania: Krajowy Program Żeglugi do 2030 r.

fot. arch. red.
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka