• +48 502 21 31 22

Ułatwienia dla Ukraińców przedłużone

Projekt zakłada m.in. przedłużenie legalności pobytu ukraińskich uchodźców wojennych do 30 czerwca tego roku.

Ułatwienia dla Ukraińców przedłużone

Legalność pobytu Ukraińców, którzy przybyli do Polski, uciekając przed wojną, i inna pomoc zostaną wydłużone do końca czerwca 2024 r. Taki zapis znalazł się w projekcie nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zmiany wynikają z decyzji Rady Unii Europejskiej, która przedłużyła tymczasową ochronę dla ukraińskich uchodźców do 4 marca 2025 r. Prace nad dalszym wydłużeniem obowiązywania ustawy i innymi zmianami mają zostać podjęte niezwłocznie i być szeroko konsultowane m.in. z samorządami, instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.

Projektowana nowelizacja zakłada też wydłużenie obywatelom Ukrainy okresu ważności wiz krajowych i zezwoleń czasowych, a także terminu do opuszczenia przez Ukraińców terytorium Polski oraz terminu dobrowolnego powrotu obywatela Ukrainy. Wydłużone zostaną również ważności kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca oraz dokumentów "zgoda na pobyt tolerowany" wydanych obywatelom Ukrainy, a także okres, w którym pobyt obywatela Ukrainy uznawany jest za legalny na terytorium Polski na podstawie wizy Schengen wydanej przez Polskę i inne państwa strefy Schengen oraz w ramach ruchu bezwizowego.

Projekt przedłuża również okres obowiązywania szczególnych uprawnień dla ukraińskich lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych. Zgodnie z założeniami projektu okres, w którym można udzielić zgody na wykonywanie zawodu i przyznać warunkowe prawo wykonywania zawodu wspomnianym grupom pracowników, którzy uzyskali kwalifikacje poza terytorium UE, zostanie przedłużony do 28 miesięcy, licząc od 24 lutego 2022 r. O tyle samo zostanie wydłużony okres, w którym minister zdrowia może nadać numer odpowiadający numerowi prawa wykonywania zawodu na wniosek lekarza albo lekarza dentysty, który uzyskał zaświadczenie o wpisie do prowadzonego przez Naczelną Radę Lekarską rejestru lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód i zgłosił zamiar udzielania świadczeń zdrowotnych obywatelom Ukrainy.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka