• +48 502 21 31 22

Więcej cudzoziemców w statystykach ZUS

Zarówno w kraju, jak i w woj. śląskim, największą grupę wśród obcokrajowców w statystykach ZUS stanowią obywatele zza wschodniej granicy.

Więcej cudzoziemców w statystykach ZUS

Liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS pod koniec marca przekroczyła 1,138 mln osób. To więcej o 10,7 tys. niż w grudniu 2023 r. Natomiast w woj. śląskim tendencja jest odwrotna – w porównaniu z danymi z końca 2023 r. liczba obcokrajowców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych spadła i wyniosła 98 847. To o 620 osób mniej niż w grudniu ubiegłego roku. – Nie jest to duży spadek, jednak dość mocno widoczny w statystykach Oddziału ZUS w Rybniku. Z tego terenu pod koniec marca tego roku zgłoszonych było o 1,3 tys. cudzoziemców mniej niż w grudniu 2023 r. – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Zarówno w kraju, jak i w woj. śląskim, największą grupę wśród obcokrajowców w statystykach ZUS stanowią obywatele zza wschodniej granicy, czyli Ukraińcy, Białorusini, a następnie mieszkańcy Gruzji. To właśnie w przypadku Ukraińców i Gruzinów odnotowano największe spadki liczby cudzoziemców w regionie. Ukraińców w woj. śląskim ubyło o ok. 120, a Gruzinów – o ok. 130 osób w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2023 r. Natomiast przybyło Białorusinów. Jeśli chodzi o oddziały ZUS, największy spadek liczby ubezpieczonych cudzoziemców odnotowano z terenu działalności Oddziału ZUS w Rybniku. Pod koniec grudnia 2023 r. zgłoszonych było 20 304 cudzoziemców, a pod koniec marca tego roku 19 tys. Mniej cudzoziemców – o około 300 osób – było także zgłoszonych w marcu w Oddziale ZUS w Sosnowcu. Natomiast oddziały ZUS w Bielsku-Białej, Częstochowie, Chorzowie i Zabrzu odnotowały niewielkie wzrosty liczby zgłoszonych cudzoziemców. W Oddziale ZUS w Bielsku-Białej liczba cudzoziemców w porównaniu do grudnia 2023 r. wzrosła o ponad 400 osób, w Oddziale ZUS w Chorzowie o 375 osób.

– Rzeczywista liczba obywateli innych państw pracujących w Polsce może być znacznie większa, bo część z nich nie ma ubezpieczenia. Trzeba pamiętać o tym, że dane ZUS obejmują tylko osoby zatrudnione w taki sposób, od którego istnieje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Nie są w nich ujęci zagraniczni pracownicy, którzy wykonują pracę na umowę o dzieło lub pracują nielegalnie – wyjaśnia Beata Kopczyńska.

Coraz częściej osoby z zagranicznym paszportem decydują się też na otwieranie własnych biznesów w Polsce. W woj. śląskim pod koniec marca 3,5 tys. cudzoziemców prowadziło działalność gospodarczą. Liczba takich firm w porównaniu do grudnia 2023 r. wzrosła o ponad 300. Zatem obcokrajowcy w Polsce nie tylko są zatrudnieni na umowach o pracę czy zleceniu, ale także sami otwierają firmy i tworzą dodatkowe miejsca pracy. Najwięcej firm w województwie otworzyli obywatele Ukrainy, następnie Białorusini i Niemcy. W całym kraju własny biznes prowadzi blisko 58 tys. cudzoziemców.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka