• +48 502 21 31 22

Plany i marzenia młodych Polaków. Ponad połowa chce pójść na studia

Blisko 20% uczniów przyznało, że ma stałą pracę, a prawie 40% pracuje dorywczo.

Plany i marzenia młodych Polaków. Ponad połowa chce pójść na studia

Ponad 60% młodych Polaków posiada plany dotyczące swojej przyszłości, z czego prawie 27% ma konkretne cele – pokazało badanie "Skok w dorosłość" Instytutu Badawczego IPC na zlecenie Politechniki Wrocławskiej przeprowadzone wśród ponad 1,1 tys. uczniów z dwóch ostatnich klas liceów i techników. Przeszło połowa pytanych uważa, że w dużym stopniu ma wpływ na swoje życie i swoją przyszłość, a co trzeci wskazuje, że ma wpływ, choć ograniczony. Marzenia uczniów szkół średnich związane są z rozwojem i życiem w równowadze, chcą oni osiągnięć, choć często nie rozumianych jako "zdobywanie świata", ale w wymiarze lokalnym. – Część z nich oczywiście takie ambicje wykazuje i będą innowatorami, przedsiębiorcami, mistrzami w swoich dziedzinach, ale myślę, że właśnie to mistrzostwo i sukces jest rozumiany dużo bardziej w powiązaniu ze swoim dobrostanem, rozwojem, samorozwojem i lokalnym działaniem i dobrym, zrównoważonym życiem – tłumaczy dr Anna Borkowska, psycholożka, wicedyrektorka Centrum Doskonałości Dydaktycznej Politechniki Wrocławskiej.

30% pytanych uważa, że wyższe wykształcenie jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu zawodowego, a ponad połowa zamierza pójść na studia po zakończeniu szkoły. Te osoby preferują głównie kierunki ekonomiczne (22,6%), administracyjne (19,6%) i psychologiczne (18,5%). 15% nie planuje studiować, a 30% jeszcze nie jest zdecydowanych. Ważna jest dla nich stabilność finansowa, jednak pieniądze nie są celem same w sobie, ale niezbędnym elementem do funkcjonowania w komforcie. Blisko 20% uczniów przyznało, że ma stałą pracę, a prawie 40% pracuje dorywczo. – Czasem jest to element edukacji, na przykład w technikach mówimy o praktykach i różnego rodzaju stażach. To jest bardzo dobra ścieżka rozwoju budowania zasobów i kompetencji, natomiast warto zwrócić uwagę, i to jest nasz obowiązek jako instytucji publicznych, państwa, ale też pracodawców, instytucji edukacyjnych, żeby to były rzeczywiście bezpieczne i rozwijające dla nich warunki pracy. Mamy głosy, również od naszych studentów, że instytucje za mało wspierają, więc są to często niestety przypadkowe prace. Ale też są to prace o charakterze społecznym, opiekuńczym, bardzo wiele młodych osób, może już ze starszych roczników, deklaruje bycie opiekunami, instruktorami, instruktorkami, animatorkami dla młodych dzieci. Jest to bardzo rozwijająca i spełniająca te osoby praca – wskazuje dr Anna Borkowska.

Ekspertka zwraca uwagę, że dane na temat pracy zarobkowej to pozytywny wynik, ale może być również odczytywany jako oznaka frustracji finansowej, która skłania młodych do szukania źródeł pieniędzy. – Każdą grupę społeczną, pokoleniową bardzo silnie dotyka rzeczywistość ostatnich lat ekonomicznie, społecznie, politycznie, klimatycznie. To sprawia, że trzeba się nad tym światem, nad realnością bardziej zastanowić i trzeba umieć budować swoje zasoby. Ta badana grupa dopiero buduje swoje zasoby, nie ma ich zbyt wielu i dopiero będzie tworzyć swoje strategie, sposoby działania i realizowania marzeń. Oni dopiero wchodzą na tę ścieżkę, zarówno ukonkretyzowania swoich planów i marzeń, ale też budowania zasobów, żeby je realizować – podkreśla dr Anna Borkowska.

Młode pokolenie ceni sobie takie wartości jak uczciwość i prawość (49,7%), relacje z innymi ludźmi (47,7%) i życzliwość wobec drugiego człowieka (46,4%). Z kolei najrzadziej pytani wybierali troskę o środowisko naturalne (5,8%).

Czytaj także: 1/4 młodych Polaków chce założyć własną firmę

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka