• +48 502 21 31 22

Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Firma działa w branżach: Administracja,
logo Starostwo Powiatowe w Raciborzu

Opis

Powiat raciborski został utworzony w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Racibórz. Według danych z 2021 r. region ten zamieszkiwało 98 688 osób. W jego skład wchodzi osiem gmin, w tym jedna miejska – Racibórz, dwie miejsko-wiejskie – Krzanowice i Kuźnia Raciborska oraz pięć wiejskich: Kornowac, Krzyżanowice, Nędze, Pietrowice Wielkie i Rudnik.

Ziemia raciborska w ciągu tysiącleci podlegała wpływom wielu kultur oraz zmienności państwowej i politycznej. Zmienne uwarunkowania historyczne kształtowały wielokulturowość i wielonarodowość tego terenu, na którym od wieków współżyją mieszkańcy pochodzenia polskiego, śląskiego, niemieckiego oraz morawskiego. 1 maja 1816 r. w ramach reorganizacji Państwa Pruskiego formalnie powstał powiat raciborski. W 1920 r. część powiatu została przekazana Czechosłowacji. W kolejnym roku na Górnym Śląsku przeprowadzony został plebiscyt, w wyniku którego powiat raciborski został podzielony – wschodnia część znalazła się w granicach II Rzeczypospolitej, natomiast zachodnia w granicach Niemiec. 31 marca 1945 r. Armia Czerwona zajęła Racibórz, pozostała część powiatu została zajęta przez wojska radzieckie w drugiej połowie kwietnia 1945 r. 9 maja władzę na ziemi raciborskiej objęła polska administracja.

Powiat raciborski jest bogaty w atrakcje turystyczne. Coś dla siebie znajdą tu zarówno pasjonaci historii, jak i miłośnicy obcowania z naturą. To tutaj komponowali Beethoven, Liszt i Mendelssohn, a lata młodości spędzał Joseph von Eichendorff – romantyk niemiecki. Tu przetrwały stare średniowieczne twierdze, pałace szlacheckie czy barokowe kościoły. Tu działa także najstarsza polska kuźnia z 1702 r. i tu spotkać można najstarszą „raciborzankę”, Dżet-Amonet-ius-anch, która urodziła się w IX w p.n.e. To także na ziemi raciborskiej spisano najstarsze polskie zdanie: „Gorze szo nam stało”.

Przez region płynie Odra, która żłobi swoje naturalne rozlewiska, tworząc unikalne w skali Europy meandry. Atrakcją są także lasy Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, rezerwat przyrody Łężczok czy Arboretum Bramy Morawskiej, a także malowniczo usytuowane trasy piesze i rowerowe.

Powiat Raciborski jako lokalna wspólnota samorządowa zaspokaja zbiorowe potrzeby mieszkańców oraz wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową na podstawie budżetu Powiatu Raciborskiego. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze powiatu, z mocy ustawy o samorządzie powiatowym stanowią lokalną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez wybory i referendum powiatowe lub za pośrednictwem organów powiatu.

Placówki powiatu raciborskiego:
- Powiatowe Centrum Sportu w Raciborzu
- Zamek Piastowski w Raciborzu
- Młodzieżowy Dom Kultury w Raciborzu

Szkoły powiatu raciborskiego:
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
- II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Raciborzu
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1
- Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2
- Zespół Szkół Ekonomicznych
- Zespół Szkół Specjalnych
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 

fot. arch. red.

Zobacz więcej

Aktywności w społeczności biznesowej

Prezentacja wideo

Lokalizacja

Artykuły powiązane

Wyszukiwarka