• +48 502 21 31 22

Ukraińcy w Polsce zarabiają cztery razy więcej niż w ojczyźnie

70% pracodawców dostrzega rosnące oczekiwania finansowe ze strony Ukraińców.

Ukraińcy w Polsce zarabiają cztery razy więcej niż w ojczyźnie

Co czwarta polska firma odczuwa odpływ ukraińskich pracowników z polskiego rynku pracy. W tej chwili 43% ma w swojej załodze kadrę ze Wschodu – to o 6 p.p. mniej niż rok temu. Tendencję tę widać też w statystykach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W grudniu 2023 r. było ubezpieczonych 1,128 mln cudzoziemców. W ciągu roku przybyło ich prawie 64,5 tys., jednak to nie Ukraińców pojawiło się najwięcej (13,4 tys.), lecz głównie Białorusinów (21,3 tys.).

– Ukraińcy nadal stanowią większość spośród cudzoziemców zarejestrowanych w ZUS, lecz ich udział zmniejszył się o 7 p.p. od wybuchu wojny. Spadek zatrudnienia Ukraińców związany jest z ich odpływem do Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej, gdzie za te same kompetencje płaci się więcej. Dodatkowo wiele państw ma rozbudowany system socjalny, który obejmuje szeroki zakres świadczeń i wsparcia dla mieszkańców, w tym opiekę zdrowotną, edukację, oraz programy pomocy socjalnej. To sprawia, że Polska coraz częściej staje się tylko przystankiem dla wielu Ukraińców, choć nadal nasz kraj ma wiele unikanych przewag – tłumaczy Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service i ekspert rynku pracy.

Z "Barometru Polskiego Rynku Pracy" Personnel Service wynika, że w 2023 r. 49% firm miało w swojej załodze kadrę ze Wschodu, natomiast na początku 2024 r. taką deklarację złożyło 43% pracodawców. Najwięcej osób z Ukrainy pracuje w firmach zatrudniających ponad 250 osób (55%), a najczęściej są oni zatrudniani na stanowiskach niższego szczebla – wskazało tak 57% firm. Z kolei odsetek Ukraińców na średnim szczeblu wynosi obecnie 22% i jest o 10 p.p. niższy niż rok temu. Z kolei zatrudnienie Ukraińców na wyższym szczeblu wzrosło o 7 p.p., do 16%.

26% firm płaci pracownikom z Ukrainy wynagrodzenie mieszczące się w przedziale od 27,7 zł do 29,9 zł za godzinę brutto. 33% oferuje stawkę od 30 zł do 34,9 zł, a 18% – ponad 35 zł. Jednocześnie 70% pracodawców dostrzega rosnące oczekiwania finansowe ze strony Ukraińców, a 9% nie widzi takiego zjawiska. Ten trend jest szczególnie zauważalny w większych firmach – wyższe oczekiwania finansowe Ukraińców dostrzega 72% największych przedsiębiorstw w porównaniu do 70% firm średnich i 63% małych.

Pracownicy z Ukrainy, w porównaniu do wynagrodzeń w swojej ojczyźnie, mogą więc liczyć w Polsce na atrakcyjne pensje. Po styczniowej podwyżce minimalna pensja u wschodnich sąsiadów wynosi 7100 hrywien, czyli ok. 750 zł, a w kwietniu ma wzrosnąć do poziomu 8000 hrywien (ok. 845 zł). W Polsce minimalne wynagrodzenie to 4242 zł brutto. Jeśli chodzi o zarobki obywateli Ukrainy w Polsce, to więcej niż co trzeci otrzymuje od 3,2 do 4 tys. zł netto miesięcznie, a 30,3% – od 4 do 5 tys. zł netto miesięcznie. Na wyższe wynagrodzenia może liczyć 6,8% osób, które zarabiają od 5 do 6 tys. zł netto miesięcznie, a 4,3% osób zarobi ponad 6 tys. zł netto miesięcznie.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka