• +48 502 21 31 22

Ponad 1,1 mln obcokrajowców zarejestrowanych w ZUS

Największy spadek liczby ubezpieczonych obcokrajowców odnotowano z terenu działalności Oddziału ZUS w Rybniku.

Ponad 1,1 mln obcokrajowców zarejestrowanych w ZUS

Liczba osób objętych ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na koniec marca 2024 r. wyniosła ponad 16,2 mln. Największą grupę stanowili pracownicy (71,3%), następnie osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące (10,9%), a także osoby pracujące na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej (8,3%). – Stabilna sytuacja na rynku pracy przełożyła się na dobrą kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Jednym z istotnych parametrów, który pozwala na obiektywną ocenę utrzymania zdolności funduszu do wypłaty świadczeń, jest wskaźnik pokrycia wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych. Wskaźnik ten w pierwszym kwartale 2024 r. osiągnął wysoki poziom 85,5% – podkreślił wiceprezes ZUS Paweł Jaroszek.

W pierwszym kwartale przeciętna emerytura i renta wypłacana przez ZUS wyniosła 3516,95 zł brutto. To wzrost o ponad 16% w porównaniu do danych z ubiegłego roku.

Koszty Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w okresie styczeń–marzec 2024 r. wyniosły 98,2 mld zł, co stanowi wzrost o 14,2 mld zł w porównaniu z analogicznym okresem 2023 r. Największą pozycją w tych kosztach były transfery na rzecz ludności, które wyniosły 95,7 mld zł, obejmując świadczenia emerytalno-rentowe oraz inne świadczenia. Wydatki na emerytury i renty finansowane z FUS wyniosły 86,5 mld zł, co oznacza wzrost o 17,5% w porównaniu do poprzedniego roku.

Na koniec marca w ZUS było zarejestrowanych ponad 1,138 mln obcokrajowców, co oznacza wzrost o 6% w porównaniu z marcem 2023 r. Najliczniejszą grupą cudzoziemców od wielu lat są obywatele Ukrainy, którzy na koniec pierwszego kwartału 2024 r. stanowili 67% obcokrajowców zarejestrowanych w ZUS oraz 4,7% wszystkich ubezpieczonych. Było ich 762,2 tys., co oznacza wzrost o 2,7% w porównaniu do końca marca 2023 r. Drugą największą grupą obcokrajowców w systemie ZUS są obywatele Białorusi, których było zarejestrowanych 131,9 tys., co stanowi 11,6% wszystkich ubezpieczonych cudzoziemców. Liczba ta wzrosła o 13,7% w porównaniu do końca marca 2023 r.

W województwie śląskim w statystykach ZUS widniało na koniec marca 98 847 obcokrajowców. Również tutaj największą grupę stanowią obywatele zza wschodniej granicy, czyli Ukraińcy i Białorusini, a także Gruzini. W przypadku Ukraińców i Gruzinów odnotowano największe spadki liczby cudzoziemców w regionie – Ukraińców ubyło w ciągu trzech miesięcy o ok. 120, a Gruzinów – o ok. 130 osób. Największy spadek liczby ubezpieczonych obcokrajowców odnotowano z terenu działalności Oddziału ZUS w Rybniku, gdzie pod koniec grudnia 2023 r. zgłoszonych było 20 304 cudzoziemców, a pod koniec marca tego roku – 19 tys.

fot. unsplash.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka