• +48 502 21 31 22

Koszty pracy w Polsce jednymi z najwyższych w UE

Koszty pracy to dla zdecydowanej większości przedsiębiorców główna bariera hamująca rozwój ich biznesu.

Koszty pracy w Polsce jednymi z najwyższych w UE

Nominalne godzinowe koszty pracy w pierwszym kwartale tego roku w Polsce wzrosły o 14,1% w porównaniu do sytuacji rok wcześniej. W czwartym kwartale 2023 r. poszły w górę o 13,1% rok do roku, a w pierwszym kwartale 2023 r. – o 10,8%.

Był to czwarty najwyższy wynik w Unii Europejskiej. Przed Polską znalazły się tylko Rumunia, Bułgaria i Chorwacja. Płace wzrosły w pierwszym kwartale o 14,1%, a pozostałe komponenty wynagrodzenia – o 14%. Jeśli chodzi o sektory gospodarki, to w przemyśle odnotowano wzrost o 13,5% (13,6% w czwartym kwartale), w budownictwie o 16,7% (11,6%), a w usługach – o 12,6% (12,3%).

W całej UE godzinowe koszty pracy poszły w górę o 5,5% rok do roku, a w strefie euro – o 5,1%.

Koszty pracy to dla zdecydowanej większości przedsiębiorców główna bariera hamująca rozwój ich biznesu, dużym problemem są też rosnące ceny energii – wynika z najnowszej edycji badania International Business Report "Bariery w biznesie" Grant Thornton. Koszty pracy są problemem dla 86% badanych firm, rok temu wskazywało na nie 82% pytanych, a w 2022 r. – 65%. Jest to efekt napiętej sytuacja na rynku pracy połączonej z wysokimi wskaźnikami inflacji, które zaowocowały wzrostem płac. – Ten wynik nie jest zaskoczeniem w kontekście silnych podwyżek płacy minimalnej w roku bieżącym i w latach poprzednich, którym towarzyszyła presja płacowa na większości szczebli "drabiny wynagrodzeń" będąca pokłosiem rekordowo niskiej stopy bezrobocia. Biorąc pod uwagę sytuację demograficzną – ciągły odpływ netto pracowników z rynku pracy – bariera wysokich kosztów pracy prawdopodobnie również w kolejnych latach będzie królować w podobnych zestawieniach – tłumaczy dr Marcin Mrowiec, główny ekonomista Grant Thornton. Spośród 32 przebadanych krajów koszty pracy tylko w Polsce uzyskały tak wysoki wynik.

Na drugim miejscu wśród największych barier są ceny energii, na które wskazało 83% organizacji – to spadek o 2 p.p. w porównaniu do 2022 r. Również tutaj polscy przedsiębiorcy wyróżniają się na tle firm w Europie i na świecie. Trzecia w zestawieniu jest niepewność ekonomiczną, którą odczuwa prawie 3/4 respondentów. Jak prognozuje Grant Thornton, mimo że ten rok przyniesie przyspieszenie wzrostu polskiej gospodarki, a w drugiej połowie roku jest nadzieja na ożywienie inwestycji, to nie znikają zagrożenia ekonomiczne związane z wojną w Ukrainie i cenami surowców, a także decyzjami głównych banków centralnych w obliczu wysokiej inflacji i trudnej sytuacji geopolitycznej.

fot. freepik.com
oprac. /kp/

Podobne artykuły

Wyszukiwarka